Cambiando nuestra manera de pensar (1ª Corintios 1:10-16)

Cambiando nuestra manera de pensar (1ª Corintios 1:10-16) post image

Predicador: Alfredo Medina
Fecha: 02 de junio, 2019
Pasaje: 1ª Corintios 1:10-16
Mensaje: Cambiando nuestra manera de pensar (MP3 de 24 mb)

0 comments… add one

Leave a Comment